Koncept / Kerneværdier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            

Kerneværdier

  1. Demenslandsbyen er skabt som bolig for og om muligt til, at give behandling af mennesker med nedsatte kognitive funktioner, typisk Alzheimers sygdom.
  2. Fokus i landsbyens liv er beboernes velvære. Afgørelser skal tages med denne værdi for øje. Økonomi er således ikke det første, som hensyn tages ud fra.
  3. En potentiel beboers økonomi skal ikke være afgørende for om han/hun kan bo i demenslandsbyen. Derfor drives landsbyen, så vidt det ikke har indflydelse på kerneværdierne, i samarbejde med det offentlige.
  4. Det skal være muligt at bo sammen med sin ægtefælle enten inden i den egentlige  demenslandsby eller i en "plus bolig" lige udenfor.
  5. Det er muligt at bo udenfor landsbyen og stadig bruge demenslandsbyen til dagsbesøg.
  6. I demenslandsbyen skal alt være muligt. Det er den grundlæggende holdning og livsstil, som skal gennemsyre alle beslutninger og alle aktiviteter. Det skal primært gælde alt som vedrører beboerne, men gælder også i relation til demenslandsbyens personale. Disse rekrutteres udfra landsbyens kerneværdier.
  7. Der stræbes efter høj faglighed i alt hvad angår demenslandsbyen. Desuden søges personale som er naturligt i besiddelse af gode empatiske egenskaber, fleksibilitet og som løbende bliver efteruddannet.
  8. Bæredygtighed søges i alt lige fra byggeri til daglig liv.
  9. Der vil være et videnscenter tilknyttet Marguritten, der har til opgave at samle al ny viden om demens. Videncenteret vil sørge for videregivelse af denne viden i form af uddannelse af personale og studerende samt implementering i praksis i Marguritten. 
  10. Alle udeområder designes som terapihaver for Margurittens målgruppe, med karakteristiske kendetegn der komplementerer landsbyens forskellige områder.
                   
 
 
 
 
                     
Demensforeningen Margurittens Venner | CVR: 35 49 01 08  | Tlf.: 23 92 22 13 | marguritten@mail.dk