Beskrivelse / Margurittens Historie

Margurittens Historie

Initiativgruppen, som udviklede Margurittens koncept blev grundlagt d. 13. april 2013 og består af:
Aster Schepel, læge
Mia Ebsen, sygeplejerske, haveterapeut, design af terapihaver
Jack Schou, civiløkonom
Tomas Engelbrechtsen, arkitekt m.a.a.

Initiativgruppen oprettede støtteforeningen Margurittens Venner d. 30. januar 2014
Medlemmerne i Margurittens Venner består nu af:

- Mennesker ramt af demenssygdom, deres pårørende og støttepersoner.
- Mennesker som arbejder med demens i det daglige, som læger, sygeplejersker, SOSU-assistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, musikterapeuter etc.
- Byggerisagkundige, som arkitekter og ingeniører.
- Borgere med interesse for problematikken omkring demens.

Formand for bestyrelsen er Aster Schepel.

Initiativgruppen har udviklet Margurittens koncept og kærneværdierne for en demenslandsby eller bydel, inspireret af ”De Hogeweyk” en demenslandsby i Holland.
Medvirkende til idéudviklingen var også Vibeke Drevsen Bach.
Link til bogen ”Demenslandsbyen Marguritten - Konceptet”

I foråret 2014 blev kontakten til OK-fonden etableret, som også selv var i gang med at nytænke byggeri for mennesker med demens.

Initiativgruppen kontaktede efterfølgende Peter Martin Jakobsen fra firmaet Creature og han indvilligede i at fungere som projektleder for demenslandsbyprojektet.
Peter Martin Jakobsen fungerede siden da som tovholder og leder af forprojektets sekretariat.

Marguritten er i mellemtiden også en aktiv deltager i Demensalliancen.
Ældre Sagen, FOA, PenSam, Alzheimerforeningen og Dansk Sygeplejeråd har dannet Demensalliancen med en fælles vision: At Danmark bliver et foregangsland, når det handler om at skabe det bedst mulige liv for dem der rammes af en demenssygdom, og for deres familier og pårørende.
Mange forskellige organisationer deltager i Demensalliancens arbejde, hvorunder også OK-fonden og Marguritten, som specielt bidrager til byggeri for mennesker med demens.

D. 3. juni 2015 startede det officielle samarbejde mellem OK-fonden og Odense Kommune om at skabe en bydel i Odense for mennesker med demens. Projektet kaldes ”Byen For Livet”, et navn der var opstået under arbejdet med Demensalliancen.

D. 25. august 2015 startede forprojektet, som blev finansieret af Det Obelske Familiefond, OK-fonden og Odense Kommune.
Forprojektet havde til formål at klarlægge alt om hvordan demensbydelen skal udformes, og gjorde det bl.a. ved hjælp af workshops og den digitale platform TagDel.dk , hvor alle kunne give deres besyv med til udviklingen af projektet.

Initiativgruppen ser det som den fornemste opgave at sørge for at Margurittens kærneværdier og koncept bliver bibeholdt i denne store proces med mange interessenter.

Demenslandsbyen Marguritten | CVR: 35 49 01 08  | Tlf.: 23 92 22 13 | marguritten@mail.dk